3 904 starých růžových centimetrů (Preparovaný obraz)

Autor

Mikuláš Medek

Rok

1962

Rozměry

140 × 95 cm

V roce 1951 namaloval Mikuláš Medek (1926–1974) obraz staženého králíka. Obnažené tkáně s několika temnými otvory tělních dutin působí v realistickém výjevu jako zvláštní abstraktní struktura. Medkovy obrazy ze začátku šedesátých let, tentokrát už opravdu abstraktní, vypadají vcelku podobně. Není to náhoda: plochu obrazu, tvořenou několika vrstvami barev, malíř rovněž považoval za organickou tkáň svého druhu. Nejrůznější ostré a špičaté předměty, jako zuby, břitvy, nože nebo trny, které byly do té doby motivickou konstantou jeho malby, se zde změnily v reálné nástroje, jimiž „mučil“ a „zraňoval“ senzitivní povrch obrazu. Jeden z tehdejších cyklů Medek přímo nazval Preparované obrazy. Preparát je termín ze sféry biologie, označující tenký obarvený řez organické tkáně připravený pro mikroskopické pozorování. Organickými strukturami, viditelnými pouze pod mikroskopem, se ostatně inspiroval už v obrazech raného cyklu Svět cibule (1945–1947).
Dalším důležitým znakem Medkových obrazů z první poloviny šedesátých let jsou odkazy k „archaickému“ a „posvátnému“, které je odlišují od mezinárodního informelu té doby. Krásná hmota malby, která na našem obraze připomíná až jakési labyrintické třírozměrné objekty, prozrazuje surrealistické kořeny. Mohli bychom je sledovat až někam k dílu Maxe Ernsta, v jehož obrazech se také objevují motivy tajemných archaických světů.

Líbí se Vám toto dílo?
Napište nám