Budete jako bohové

Autor

Ivan Sobotka

Rok

1954

Rozměry

55,5 × 25,5 cm

Dílo Ivana Sobotky (1927–2008) je asi nejpozdnějším výhonkem bohaté tradice zdejšího katolického myšlení, na jejímž počátku stojí silná osobnost nakladatele Josefa Floriana; Sobotka je ostatně rodákem z Moravských Budějovic, odkud to do Florianovy Staré Říše není daleko. Od 60. let až do své smrti maloval oproštěné hlavy biblických postav, světců a jemu blízkých kulturních osobností. Tento výrazný osobní styl si postupně vyvinul v 50. letech, kdy jsou jeho obrazy oproti těm pozdějším ještě více narativní. Vedle inspirace předgotickým uměním je v nich patrný i vliv umění lidového, zejména podmaleb na skle, spjatých s církevním prostředím.
Motivy, které se objevují na obrazech z chebské sbírky, Pannu Marii Lasalettskou i Satana, v padesátých letech zobrazil opakovaně. Hlavu Satana zde doplnil citátem z knihy Genesis, v němž had svádí ženu. „Bůh ví, že v kterýkoli den budete jísti ze Stromu poznání, otevřou se oči vaše; a budete jako bohové, vědouce dobré i zlé.“ (Genesis 3, 5). Obraz tak má zjevný alegorický smysl, vztažený k tehdejší době.

Líbí se Vám toto dílo?
Napište nám